Produkt dnia
BROSZKA Ważka Kolorowa
BROSZKA Ważka Kolorowa
42,50 zł
szt.
BROSZKA Konik Morski Cyrkonie
BROSZKA Konik Morski Cyrkonie
58,90 zł
szt.
BROSZKA Elegancka Wąż Cyrkonie
BROSZKA Elegancka Wąż Cyrkonie
59,80 zł
szt.
BROSZKA Kryształek Vintage Grafitowa
BROSZKA Kryształek Vintage Grafitowa
56,90 zł
szt.
BROSZKA Motyl Motylek Kolorowy
BROSZKA Motyl Motylek Kolorowy
42,50 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka Prywatności


Polityka Prywatności na stronie internetowej sklepu www.toowee.pl

 

 

1. Rejestracja jest bezpłatna i umożliwia późniejsze logowanie na platformie. W celu rejestracji Kupujący powinien całkowicie i poprawnie wypełnić udostępniony na stronie internetowej formularz, w którym niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło (wymagane dane oznacza się znakiem „*”). Administrator platformy zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wprowadzonych danych w granicach zgodnych z przepisami prawa. Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego nie może dojść do naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności dotyczy to prawa do nazw, nazwisk oraz marki.

 

2. Po dokonaniu rejestracji przesyłany jest e-mail potwierdzający rejestrację (czas otrzymania maila zależy od prędkości wymiany informacji między serwerami). Kupujący zobowiązany jest na własną odpowiedzialność zapamiętać i chronić dane niezbędne do późniejszego logowania, a także zabezpieczyć te dane przed użyciem lub wykorzystaniem przez podmioty nieuprawnione.

 

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zaakceptowanie Regulaminu, zalogowanie się na indywidualne konto Użytkownika i wybór towaru do zakupu z oferty ze wskazaniem imienia i nazwiska Kupującego, adresu dostawy z dokładnym nr domu lub/i mieszkania oraz aktualnego nr telefonu. W przypadku, gdy w zamówieniu podano niepełne dane, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana aż do czasu uzupełnienia wymaganych danych. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

 

4. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zatwierdzając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 

5. Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie firma Veverka zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 7772941054, z siedzibą 62-070 Dopiewiec, ul. Osiedle 51A. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Jeżeli zaznaczyłeś, że chcesz otrzymywać newsletter, to również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Ci newslettera. Jeżeli zadecydowałeś, że chcesz stworzyć konto użytkownika, to również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu założenia i utrzymywania konta. Dane będą przechowywane w bazie przez czas funkcjonowania sklepu internetowego, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, założenia konta użytkownika lub zapisu do newslettera.

 

6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:

Imię i nazwisko albo nazwa.

Adres;

Numer telefonu;

Adres e-mail;

Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym);

Numer identyfikacji podatkowej (NIP), w przypadku wystawienia faktury VAT.

 

7. W przypadku, gdy zostaną powzięte uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości Danych podanych przez Kupującego, sklep uprawniony jest do wezwania Kupującego do niezwłocznego usunięcia, bądź aktualizacji Danych Osobowych, a także do zablokowania Konta Kupującego do czasu usunięcia tych uzasadnionych wątpliwości, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

8. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący;

Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

Informacje o skorzystaniu przez Kupującego z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

 

9. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowego sklepu. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Kupującego podczas korzystania z internetowego sklepu (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

 

10. Dane Osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym, w celach, na podstawie i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa. W przypadku Kupujących, którzy korzystają z usług dostawy produktu do miejsca wskazanego przez Kupującego, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.

 

11. Celem Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych podawanych przez Kupujących, w tym przed ich nieuprawnionym użyciem przez podmioty trzecie. Dostęp do bazy Danych Osobowych posiadają jedynie osoby uprawnione, które zostały upoważnione przez administratora Danych Osobowych.

 

12. Administrator Danych Osobowych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, które służą ochronie przed utratą Danych Osobowych, bądź przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego sprzętu technicznego, możliwość ustawienia poziomów prywatności.

 

13. Administrator Danych Osobowych gwarantuje Kupującemu realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie prawa Kupującego do ochrony Danych Osobowych, a także wglądu, poprawiania, aktualizacji, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych.

 

14. Dane Osobowe są przechowywane i chronione w bazie danych, w której zastosowano wszelkie środki techniczne, funkcjonalne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych, w tym wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

15. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, Administrator Danych Osobowych o modyfikacjach zasad zawiadamia poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej sklepu internetowego www.toowee.pl

 

16. Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: toowee@toowee.pl

 

 

 

POLITYKA COOKIES

 

1.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.toowee.pl z siedzibą pod adresem ul. Osiedle 51A, 62-070 Dopiewiec

 

4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

6.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a.„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c.„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d.„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e.„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

 

7.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

8.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

9.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl